کاش قبل از شروع می دانستم

احتمالا شما هم مثل من این تجربه را دارید که وقتی مسیری را از ابتدا شروع میکنیم و به هدف خاصی می رسیم بعد از رسیدن به نقطه پایان یا نزدیک به انتها و چشیدن سرد و گرم های زیاد در دل خودمان آرزو کنیم که کاش قبل از اینکه این مسیر را شروع کنم خیلی چیزها را می دانستم و تجربه الان را داشتم و می توانستم تصمیم های بهتری بگیرم .

مسیر تولید محتوا برای همه از یک جا شروع نمی شود و به یک شکل هم ادامه پیدا نمیکند و نتیجه یکسانی هم ندارد و به تعداد تمام افرادی که با عشق و علاقه یا از سر اجبار و بیکاری وارد کار تولید محتوا می شوند راه برای رسیدن به مقصد مورد نظرشان وجود دارد .

اما چند سال تجربه در زمینه تولید محتوا به خودم نشان داد که گاهی برای میانبر زدن و تکرار نکردن اشتباهاتی که دیگران انجام داده اند و هدر نرفتن زمان مفیدمان لازم است از تجربه و مسیر که دیگران رفته اند استفاده کنیم .

هدف این راهنما هم دقیقا همین است که از تجربیات و دانسته های دیگران استفاده کنیم و از آنها به نوعی الگو بگیریم نه اینکه مسیری که آنها رفته اند را کپی کنیم .

من علاوه بر تجربیات خودم و گفتن داستان موفقیت ها و شکست های خودم در تولید محتوا به سراغ افراد مشهور و تاثیر گذار زیادی در تولید محتوا و کپی رایتینگ می روم و تجربیات و مسیری که آنها رفته اند و یا چیزهایی که آرزو میکردند قبل از شروع می دانستند تا سریع تر و بهتر مسیر را طی کنند را برای شما نقل قول میکنم شاید همین تجربه ها باعث شود مسیر شما برای قهرمان شدن و حرفه ای شدن در  تولید محتوا کمی هموار تر شود .