جملات کوتاه و آموزنده در تولید محتوا و نویسندگی -6

جملات کوتاه و آموزنده در تولید محتوا و نویسندگی – ۶

مرگ تمدن‌ها زمانی فرا می‌رسد که بزرگان مردم، به پرسش‌های جدید آن‌ها پاسخ‌های کهنه می‌دهند

ویل دورانت

به کسانی که دوستشان دارید بالی برای پرواز، ریشه‌ای برای برگشتن ‌و دلیلی برای ماندن بدهید

دالایی لاما

من فهرستی از آنچه در مدرسه
به ما یاد نمی‌دهند را تهیه کرده‌ام:

آنها به ما یاد نمی‌دهند
که چگونه کسی را دوست بداریم.

آنها به ما یاد نمی‌دهند
که چگونه در شهرت
به درستی زندگی کنیم.

آنها به ما یاد نمی‌دهند
که چگونه در گمنامی،
از زندگی لذت ببریم.

آنها به ما یاد نمی‌دهند
که چگونه از کسی که
دوستش نداریم جدا شویم.

آنها به ما یاد نمی‌دهند
که به آنچه در ذهن دیگری می‌گذرد
فکر کنیم.

آنها به ما یاد نمی‌دهند
که به کسی که در حال مرگ است
چه بگوییم.

آنها به ما هیچ چیزی را که
ارزش یاد گرفتن داشته باشد،
یاد نمی‌دهند

از کتاب مرد ماسه ای
نیل گیمن

به ندرت در هر صد نفر یک نفر ارزش آن را دارد که با او بحث کنی .

بگذار دیگران هر چه دوست دارند بگویند ، زیرا هر کسی آزاد است که احمق باشد ..

آرتور شوپنهاور

ثروتمند کسی است
که بتواند از ارزانترین چیزها
لذت ببرد

هنری دیوید

مدتی باران و تاریکی را گوش کردم. چه لذتی دارد از فردای نیامده نترسیدن، گوش به باران دادن، چای درست کردن، پادشاه وقت خود بودن …

از کتاب روزها در راه
شاهرخ مسکوب

آدم های موفق کتابخانه دارند؛
بقیه تلویزیون های بزرگ دارند …

جیم ران

خطرناک‌ترین نوع بشر

کسی است که
فهمش کم و اعتقادش
زیاد است ..

آنتون چخوف

عادت‌ها می‌توانند انسان را نابود کنند ، کافیست انسان به گرسنگی و رنج بردن عادت کند. به زیر ستم برود ، تا دیگر هرگز به رهایی فکر نکند و ترجیح بدهد در بند بماند.

هرتا مولر

من به هیچ وجه،
چیزی را مسخره نمی کنم،
زیرا این قدرت را دارم که
به هر چیزی که نمی توانم درک کنم،
احترام بگذارم …

هاینریش بل

ما ندرتا دربارۀ آنچه که داریم فکر می‌کنیم، درحالیکه پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم.

شوپنهاور

دیدگاهتان را بنویسید