چگونه توجه مخاطب را به محتوا جلب کنیم؟ مهندسی رفتار مخاطب
تکنیک آسمان خراش Skyscraper Technique در تولید محتوا

تکنیک آسمان خراش Skyscraper Technique در تولید محتوا

 تکنیک آسمان خراش Skyscraper Technique  برای اولین بار توسط Brian Dean از backlinko مطرح و به کار گرفته شد . اگر بخواهیم تکنیک آسمان خراش را در یک جمله و به صورت ساده تعریف کنیم به این شکل باید بگوییم…

ادامه مطلب